Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning Brottby

Löt Återvinningscentral

Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning Brottby
Ring idag

Adress
Lötvägen 1
Place
18697  Brottby
Landline
08-505 804 00
Facebook
pages/L%C3%B6t-%C3%85tervinningsstation/1484741690
Website
www.sorab.se

Information

Vad är SÖRAB? #nl#Ett avfallsbolag i norra Stockholm #nl#SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Vi tar även emot verksamhetsavfall från företag i regionen. #nl#

Keywords grus, sand, singel, makadam, återvinning, metallskrot, sophämtning, miljöstationer, kranbil, spolbil, snöröjning, snöskottning, avfallshantering, grovsopor, avfallsanläggningar, hushållsavfall, reningsverk, farligt avfall, byggavfall, avfallshantering, renhållningsentreprenörer, avfall, sophantering, trädgårdsavfall, elektronikavfall, sopsortering, sopor, industriavfall, renhållningstjänster, tjänster och service.

Reviews

Denna post har inte granskats ännu:

Branscher

Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning
08-50580400 08-505-804-00 +46850580400

Map Lötvägen 1

Loading map...