Arkitekter Kalmar

Arkitekt & Miljö Claes Thörnblad AB

Arkitekter Kalmar
Ring idag

Adress
Stortorget 34
Place
39231  Kalmar
Landline
0480-205 00
E-post
claes@arkitektmiljo.se
Website
www.arkitektmiljo.se

Information

Arkitektkontoret bedriver byggrådgivning och projektering med framtagning av förslagsskisser, kvalificerade utredningar och färdigprojektering. Arkitekt & Miljö i Kalmar har specialisering och lång tids erfarenhet med inriktning mot bostäder och ombyggnader av kulturhistoriska byggnader. Vår målsättning är att tillsammans med våra beställare utveckla god arkitektur och tekniskt väl fungerande hus genom att kombinera det bästa av det traditionella byggandets kvaliteter med modern teknik och sunda material.

Keywords kooperativa hyresrätter, Hållbart byggande, hållbar arkitektur, Seniorboende, ekologiskt byggande, Arkitekter, byggnadsritningar, Belysningsplanering, husritningar, Arkitektarbeten, Byggnadsprojektering, Arkitekttjänster, Renoveringar, Nybyggnationer, Ombyggnationer, Projekteringar, Miljöbyggnationer, Design.

Reviews

Denna post har inte granskats ännu:

Öppettider

Branscher

Arkitekter
0480-20500 0480-205-00 +4648020500

Map Stortorget 34

Loading map...